TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019 tại xã Phan Điền, huyện Bắc Bình. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trí - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Năm 2019, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng huyện Bắc Bình đã không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Các Ban đã tổ chức giám sát việc học tập văn bản pháp luật, tuyên truyền Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật trợ giúp pháp lý cho hàng nghìn lượt người tham dự. Bên cạnh đó tổ chức giám sát các hoạt động kinh tế như: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản, tài nguyên môi trường… Thông qua hoạt động của các Ban đã góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh... Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng như: cán bộ phụ trách Thanh tra nhân dân hiện nay trình độ chuyên môn về một số lĩnh vực còn chưa đáp ứng yêu cầu, trong đó có lĩnh vực xây dựng và tôn giáo; cần mở thêm các lớp tập huấn về công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng trong thời gian đến..../.


TÀI LIỆU