TIN HOẠT ĐỘNG

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam.

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, các sở, ngành và các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ Việt Nam đánh lừa người tiêu dùng trong nước, lợi dụng xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ ba.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có văn bản triển khai trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đề nghị phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan thực hiện các nội dung như đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm tạo nên sự đồng thuận cao và quyết tâm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động góp phần quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tốt của Việt Nam; tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của địa phương về công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát thị trường nội địa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam, hàng giả, hàng kém chất lượng; tăng cường công tác nắm tình hình dư luận trong nhân dân, phát huy vai trò toàn dân tham gia kiểm tra, tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt việc tốt trong công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam./.


TÀI LIỆU