TIN HOẠT ĐỘNG

Image

Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động “Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng” năm 2020 tại thị xã La Gi.

Sáng ngày 28/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động “Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng” năm 2020 tại thị xã La Gi cho hơn 50 đại biểu là Đại diện UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, phường trên địa bàn thị xã . Tham dự buổi tọa đàm có Ông Nguyễn Văn Trí - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ông Vũ Đình Bửu  – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã La Gi Chủ trì buổi tọa đàm.

TÀI LIỆU