TIN HOẠT ĐỘNG

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8.

Ngày 08/10/2019, ông Nguyễn Hồng Hải - Đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri xã Gia An, Đức Phú, huyện Tánh Linh.

Quanh cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe Đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến nội dung và thời gian của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, cử tri các xã phản ánh về công tác phòng chống tham nhũng, tình trạng giá điện cao, vấn đề ô nhiễm môi trường, tình trạng trộm cắp tài sản, cờ bạc, số đề, thanh niên tụ tập chạy xe lạng lách, không chấp hành các quy định về an toàn giao thông đặc biệt là tình hình ma túy ngày càng gia tăng...

Trước những ý kiến, kiến nghị trên, lãnh đạo các xã và huyện đã giải trình, trả lời một số vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của mình. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Hải đã tiếp thu, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.


TÀI LIỆU