TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ và nhân dân góp ý xây dựng lực lượng Công an thị xã La Gi năm 2019.

Ngày 09/10/2019 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Công an thị xã La Gi tổ chức Hội nghị cho cán bộ và nhân dân góp ý xây dựng lực lượng Công an thị xã La Gi năm 2019.

Hội nghị góp ý có hơn 70 đại biểu tham dự, có 05 đại biểu tham gia góp ý như công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể - chính trị xã hội về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, đấu tranh xử lý tội phạm, các tệ nạn xã hội; công tác quản lý và phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, chiến sỹ sai phạm, vi phạm, việc sinh hoạt của đảng viên, Cán bộ chiến sỹ nơi cư trú; về ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc: lễ tiết, tác phong, thái độ ứng xử khi tiếp xúc, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, công tác vận động quần chúng, công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an. Đa số đại biểu đều nhìn nhận, đánh giá lực lượng Công an thị xã La Gi đã có nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trên các lĩnh thuộc nhiệm vụ của ngành Công an. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn một số tồn tại đó là: Hoạt động của tội phạm hình sự, tội phạm và tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng; công tác tuyên tuyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh tố giác tội phạm có mặt chưa mạnh, chưa thật sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân...

 Qua Hội nghị góp ý, đã góp phần xây dựng lực lượng Công an thị xã ngày càng trong sạch vững mạnh./.


TÀI LIỆU