TIN HOẠT ĐỘNG

Đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo của MTTQ huyện Hàm Tân.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là hoạt động vì người nghèo, với việc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng những ngôi nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Những việc làm vì người nghèo, hướng về người nghèo của MTTQ Việt Nam huyện Hàm Tân trải qua nhiều năm tháng, thể hiện lòng nhân ái, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” trong truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho người nghèo huyện Hàm Tân.

Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Tân đã vận động được 5,565 tỷ/3,550 tỷ đạt 160% chỉ tiêu được giao. Từ nguồn Quỹ này và tài trợ trực tiếp của các doanh nghiệp đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 262 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết trị giá 7,834 tỷ đồng. Kết quả trên đã góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương, tính đến hết năm 2019, hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 659 hộ chiếm khoảng 3,52%./.


TÀI LIỆU