TIN HOẠT ĐỘNG

Image

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 7/2020

Thực hiện Quy chế số 02-QC/HU, ngày 07/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Thường trực Huyện ủy thông báo thời gian, địa điểm tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 7/2020 như sau:

TÀI LIỆU