TIN HOẠT ĐỘNG

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố bằng các hình thức tuyên tuyên phù hợp, sử dụng Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cung cấp phối hợp tổ chức phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên và trong các tầng lớp nhân dân.

Đính kèm tài liệu.pdf


TÀI LIỆU