TIN HOẠT ĐỘNG

Image

Công tác dân vận phải được xem là công việc hàng ngày của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngày 07/7/2020.

TÀI LIỆU