TIN HOẠT ĐỘNG

Bình Thuận: Vận động Quỹ "Vì người nghèo" vượt chỉ tiêu đề ra.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, năm 2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bình Thuận đã huy động có hiệu quả sự tham gia của các thành phần trong xã hội đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Đồng chí Bố Thị Xuân Linh - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Đến ngày 20/12/2019, Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh Bình Thuận vận động được 14.714.669.968/9,5 tỷ đồng, đạt 154,9% kế hoạch năm (trong đó, cấp tỉnh 5.299.856.928 đồng/2,2 tỷ đồng đạt 240,9% và cấp huyện 9.414.813.040 đồng/7,3 tỷ đồng đạt 128,97%); thông qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 85 căn nhà ở cho hộ nghèo, trị giá 4.855.000.000 đồng; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tổng trị giá 9.707.000.000 đồng./.


TÀI LIỆU