TIN HOẠT ĐỘNG

MTTQ Việt Nam tỉnh: Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 2, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Sáng ngày 06-01, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 2, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phúc - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 79 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tình hình, kết quả hoạt động công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2019, dự kiến Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và ý kiến của các vị đại biểu tham dự hội nghị. Theo đó, trong năm 2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã đã chủ động, tích cực phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung sức, chung lòng cùng với các cấp ủy Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội tỉnh nhà. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do mặt trận phát động, trong đó có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”. Trong năm, toàn tỉnh có trên 98% số hộ gia đình trong tỉnh đăng ký xây dựng và trên 94% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 64/96 xã phát động xây dựng xã văn hóa nông thôn mới và đã có 36 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Quỹ “Vì người nghèo” do Mặt trận xây dựng và phát động đã đã huy động gần 15 tỷ đồng/9,5 tỷ đồng, đạt 154,9%. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng theo quy định, kết quả đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở 85 căn nhà ở cho hộ nghèo trị giá trên 04 tỷ đồng và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục phát huy hiệu quả. Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019 được đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú, thiết thực thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Thực hiện tốt nhiệm vụ Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Tổ chức giám sát 184 cuộc, có 564 ý kiến kiến nghị đến UBND cùng cấp, các ngành có liên quan quan tâm giải quyết. Ban Thanh tra nhân dân đã tiến hành giám sát 248 cuộc, Ban Giám sát đầu tư ở cộng đồng đã tiến hành giám sát 359 công trình với tổng trị giá hơn 376,91 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 42,61 tỷ đồng. MTTQ các cấp đã Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp nhận 1.797 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tiếp 112 lượt công dân...

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả của MTTQ Việt Nam các cấp trong thời gian qua và lưu ý một số nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian đến đó là: tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân gắn với việc phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trong năm 2020; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề mà nhân dân quan tâm để đề xuất hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tăng cường tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bằng những công trình cụ thể, thiết thực theo tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo chiều sâu, sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức gắn với củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trong sạch, vững mạnh. Xây dựng và phát huy lực lượng cốt cán chính trị trong các tầng lớp nhân dân; cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho 33 cá nhân trên địa bàn tỉnh đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; tặng thưởng bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 02 doanh nghiệp của tỉnh Bình thuận đã có nhiều thành tích trong việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, công tác an sinh xã hội trong 03 năm 2017 đến 2019 cho Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Công ty TNHH một thành viên Ngọc Điệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình thuận đã có đóng góp trong công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã La Gi và cờ xuất sắc cho Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh; tặng Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho 67 tập thể và 39 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận năm 2019; tặng Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện Chương trình “Mái ấm yêu thương” năm 2019./.


TÀI LIỆU