TIN HOẠT ĐỘNG

Một số kết quả đạt được về công tác Mặt trận năm 2019 của huyện Hàm Tân.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao. Với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận, sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận trong huyện diễn ra sôi nổi, thiết thực, góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển vững chắc của quê hương, đất nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm nhân các Ngày Lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước đã có trên 18.000 lượt người được nghe. Duy trì và nâng cao chất lượng 07 mô hình tuyên truyền pháp luật tại cơ sở gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục thực hện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Trong năm phối hợp thăm 57 cơ sở thờ tự với 57 phần quà trị giá 22.800.000 đồng. Phối hợp với Quân sự huyện tổ chức hợp mặt các vị chức sắc tôn giáo có 60 vị tham dự; phối hợp Quân sự huyện giới thiệu 3 vị chức sắc đi dự ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 165 người nghèo và đồng bào dân tộc ở thôn phò Trì, xã Tân Thắng và đã tặng 202 phần quà trị giá 101 triệu đồng; Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi phối hợp thăm và tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn là 6.686 phần quà trị giá 2.204.375.000 đồng.

Trong năm, có 18.490 hộ đăng ký Gia đình văn hóa/18.929 hộ dân đạt 97,62%, có 53/53 thôn, khu phố đăng ký văn hóa đạt 100%. Tiếp tục triển khai và duy trì mô hình “Ánh sáng an ninh và xây dựng trụ cờ” đến nay có 224 tuyến/4.839 bóng đèn, tổng chiều dài 84.784m, có 6.421 trụ cờ tổng kinh phí trên 2,4 tỷ đồng. Phối hợp vận động làm đường thi công được 32 tuyến đường theo Đề án phát triển giao thông nông thôn, với chiều dài 7,104km với tổng kinh phí 6.893 triệu đồng, nhân dân đóng góp 2.063 triệu. Vận động quỹ “Vì người nghèo” được 1.232.827.382 đồng/750 triệu đồng, đạt 164,26% chỉ tiêu tỉnh giao. Vận động và hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 38 căn nhà tình thương trị giá 1,840 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phong phú, đa dạng đã tổ chức tuyên truyền trong nhân dân, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương có tác động liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở, đã thu hút hàng trăm lượt người tham dự. Mặt trận huyện hoàn thành giám sát 02 cuộc, cấp xã hoàn thành 19 cuộc, 04 hội nghị phản biện. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; chủ trì tổ chức cho đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại 9 điểm ghi nhận 72 ý kiến. Phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại 10 xã, thị trấn sau kỳ họp thứ bảy, trước và sau kỳ họp thứ tám và trước kỳ họp thứ  9 có 2.176 lượt cử tri tham dự, ghi nhận 375 ý kiến; phối hợp tổ chức thành công bầu cử Trưởng, Phó thôn - khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024. Mặt trận huyện đã chỉ đạo Mặt trận 10 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao. Năm 2019, tiếp tục được bình chọn nhì khối thi đua; đề nghị UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc 03 năm liền.

Với những kết quả đạt được trong năm qua là tiền đề giúp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra./.


 


TÀI LIỆU