TIN HOẠT ĐỘNG

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thăm và chúc tết Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý, Sáng ngày 14/01/2020, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Lê Văn Hội - Phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc tết Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại tá Lê Văn Hội - Phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đến thăm chúc tết Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Ông Nguyễn Văn Trí - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Thay mặt Đoàn, Đại tá Lê Văn Hội gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trong năm qua , Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố phối hợp chủ trì tổ chức gặp mặt, giao lưu với chức sắc, nhà tu hành, Già làng, Trưởng bản, người tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đạt kết quả, Thông qua gặp mặt, giao lưu đã tạo sự gần gũi, thân thiết, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ đoàn kết quân dân, lương giáo; Các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn đánh giá cao việc gặp mặt, giao lưu và mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức gặp mặt chức sắc, tôn giáo trên địa bàn để tiếp tục củng cố niềm tin, vun đắp hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó keo sơn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trí cảm ơn Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và mong muốn trong thời gian tới công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả đối với công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an an ninh và tổ chức gặp mặt, giao lưu với chức sắc, nhà tu hành, Già làng, Trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khả quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.


 


 


TÀI LIỆU