TIN HOẠT ĐỘNG

Image

Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc: Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sáng ngày 10/7/2020 Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá tình hình và kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn toàn huyện 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

TÀI LIỆU