TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm, ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Chiều 10/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm, ký kết giao ước thi đua MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.

Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao: xây dựng các giải pháp thực hiện quy chế, chương trình phối hợp hiệu lực, hiệu quả với chính quyền và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp và động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị mình, chủ động nắm tình hình, cung cấp thông tin định hướng dư luận trong nhân dân, tăng cường đối thoại và các hoạt động tiếp xúc cử tri lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; phát huy tính sáng tạo, tinh thần tự quản của nhân dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; vận động đạt và vượt chỉ tiêu quỹ “Vì người nghèo”…

Quang cảnh hội nghị.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bố Thị Xuân Linh nhấn mạnh, Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng hướng về cơ sở, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020./.


TÀI LIỆU