TIN HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN CỦA MTTQ NĂM 2020

Ngày 09/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Hướng dẫn số 20/HD-MTTQ-BTT về công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020.

Nội dung tải dưới đây:


TÀI LIỆU