TIN HOẠT ĐỘNG

10 BIỆN PHÁP CƠ BẢN PHÒNG NGỪA COVID-19.

Theo chuyên gia WHO, nguy cơ mắc bệnh COVID-19 phụ thuộc vào độ tuổi, nơi sống và sức khỏe của mỗi người, do đó để phòng bệnh, cần tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa cơ bản.


TÀI LIỆU