TIN HOẠT ĐỘNG

Bình Thuận: Thực hiện hiệu quả Quỹ "Vì người nghèo".

Trong những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Bình Thuận thực hiện hiệu quả. Qua đó, đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp và tích cực hưởng ứng ủng hộ bằng nhiều hình thức thiết thực, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh. 

Đồng chí Phan Thị Vi Vân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho người nghèo thành phố Phan Thiết.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ năm 2000 đến nay Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động trên 221 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hàng ngàn lượt hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất, nhiều trẻ em nghèo hiếu học có thêm điều kiện được cắp sách đến trường; nhiều người nghèo, người già neo đơn được khám, chữa bệnh miễn phí... với những việc làm thiết thực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống cho người nghèo giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống./.


TÀI LIỆU