TIN HOẠT ĐỘNG

Đại hội Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV.

Sáng ngày 23/3/2020, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Hải Duyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đ/c Bố Thị Xuân Linh - UVBTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự trách nhiệm, gương mẫu, năng động, nhạy bén của từng cán bộ, đảng viên và người lao động, chi bộ đã thực hiện hoàn thành tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 

Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như phấn đấu hàng năm đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 90% đảng viên trở lên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có trên 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% gia đình đảng viên, công chức đạt danh hiệu “gia đình văn hòa”; lãnh đạo cơ quan hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; cơ quan đạt danh hiệu “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “cơ quan đạt chuẩn an ninh trật tự”; tổ chức cho 100% đảng viên, quần chúng cơ quan học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng; tổ chức Công đoàn hàng năm xếp loại vững mạnh...

Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Trí - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bầu giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 


TÀI LIỆU