TIN HOẠT ĐỘNG

Măng Tố: Phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Chung tay phòng chống dịch Covid-19, sáng 24/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã măng Tố, huyện Tánh Linh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức phát 1000 khẩu trang miễn phí cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết bên cạnh việc vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền và hiện vật cùng với Đảng và Nhà nước chung tay chống dịch. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam xã cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát dịch, không để lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân./.

Lực lượng tham gia phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

TÀI LIỆU