TIN HOẠT ĐỘNG

MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc: Triển khai công tác vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020.

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Hàm Thuận Bắc ban hành kế hoạch triển khai vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020, nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội cùng chung tay với Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống cho người nghèo, bảo đảm công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Tặng quà cho người ghèo

Năm 2019, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong huyện vận động trên 869 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ này đã xây dựng 35 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 1.050 triệu đồng; đồng thời dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cũng trích Quỹ tặng 776 phần quà, trị giá 388 triệu đồng cho hộ nghèo. Ngoài ra, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" cấp huyện, cấp xã tích cực vận động xây dựng thêm 08 căn nhà trị giá 360 triệu đồng cho người nghèo, trao tặng 51 chiếc xe đạp, 45 bộ quần áo, 50 chiếc cặp, 2.000 quyển vở tổng trị giá 127 triệu đồng, trao tặng 172 suất học bổng trị giá 86,1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo trong huyện. Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “vì người nghèo” huyện tiếp tục triển khai công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” phấn đấu vận động đạt, vượt 800 triệu đồng. 

Quan tâm, chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội là một việc làm có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái" "Lá lành đùm lá rách" truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta./.


TÀI LIỆU