TIN HOẠT ĐỘNG

MTTQ Việt Nam tỉnh: Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố nhân dip Lễ Phục sinh năm 2020.

Năm nay, Lễ Phục sinh của đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin Lành Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 12/4/2020. Để hỗ trợ, giúp đỡ chức sắc và tín đồ chức việc, tín đồ đạo Công giáo và đạo Tin Lành luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai tốt các nội dung sau

Chủ động nắm bắt nhu cầu tổ chức Lễ Phục sinh của các tổ chức và đồng bào theo đạo Công giáo và Tin Lành (bao gồm các cơ sở đã và chưa được Nhà nước công nhận, cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo); phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp vận động, khuyến cáo chức sắc, chức việc, tín đồ Công giáo và đạo Tin lành không tổ chức các hoạt động tôn giáo tập trung đông người trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tín đồ theo đạo Công giáo và Tin Lành chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Tùy theo tình hình cụ thể ở địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp với các tổ chức thành viên, có hình thức phù hợp để chúc mừng các giáo hạt, giáo xứ; các Hội thánh Tin lành; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người Công giáo và đạo Tin lành, các vị chức sắc, tu sĩ tiêu biểu, những gia đình Công giáo và đạo Tin Lành có công với cách mạng, tiêu biểu ở địa phương nhân dịp Lễ Phục sinh.

Trong dịp Lễ Phục sinh cần quan tâm: Tập hợp tâm tư nguyện vọng, các nhu cầu hợp pháp, chính đáng; các đề xuất kiến nghị của các giáo hạt, giáo xứ; các Hội thánh Tin lành, các vị chức sắc, chức việc và tín đồ Công giáo và đạo Tin lành để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền cùng cấp giải quyết theo quy định của pháp luật và đáp ứng nguyện vọng chính đáng hợp pháp của chức sắc, tín đồ Công giáo và đạo Tin lành: Thông báo kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng tiêu biểu của tỉnh và địa phương; tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp Covid- 19 đang diễn ra trên thế giới và trong tỉnh; vận động đồng bào Công giáo và đạo Tin lành tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động“ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" , phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” và Chương trình phối hợp phát huy vai trò của tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.

Vận động các tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ Công giáo và đạo Tin lành tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tham gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp Covid - 19 theo tinh thần Công văn số 435/MTTQ-BTT, ngày 09/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc phối hợp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương và địa phương có kế hoạch đưa tin tuyên truyền những đóng góp, những gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong các tổ chức, đồng bào Công giáo và đạo Tin lành tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động...và đưa tin những hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong dịp Lễ. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tham gia đấu tranh chống những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương./.


 


 


 


TÀI LIỆU