TIN HOẠT ĐỘNG

Image

Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động “Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng” năm 2020 tại huyện Tánh Linh

Sáng ngày 26/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động “Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng” năm 2020 tại huyện Tánh Linh cho hơn 50 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Chủ trì buổi tọa đàm có Ông Nguyễn Văn Trí - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ông Trương Duy Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh.

TÀI LIỆU