TIN HOẠT ĐỘNG

Image

MTTQ Việt Nam tỉnh: Dự hội nghị tập huấn trực tuyến công tác dân chủ - pháp luật.

Vừa qua, đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì tập huấn trực tuyến toàn quốc về công tác dân chủ - pháp luật năm 2020 cho cán bộ làm công tác dân chủ pháp luật các địa phương. Tại điểm cầu Bình Thuận có đồng chí Bố Thị Xuân Linh - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trí - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị; cùng các thành viên hội đồng tư vấn dân chủ - pháp luật MTTQ Việt Nam tỉnh, cán bộ, công chức MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

TÀI LIỆU