TIN HOẠT ĐỘNG

Image

PHỤ NỮ SÔNG BÌNH, HUYỆN BẮC BÌNH TÌM HIỂU ĐỀ ÁN 938 VÀ HƯỚNG TỚI “AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM” NĂM 2020

        Để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội, hội viên, phụ nữ vận động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, qua đó nhằm tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ, cha mẹ được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về kiến thức giáo dục làm cha mẹ; tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ như vấn đề an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình; qua đó tạo không khí vui vẻ và giao lưu, gắn kết, học hỏi giữa hội viên, phụ nữ trong toàn xã.

TÀI LIỆU