TIN HOẠT ĐỘNG

Image

Tuy Phong: Kỳ họp thứ 52, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Ngày 10/7/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức kỳ họp thứ 52 đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Dự họp có các đồng chí Huyện ủy viên và một số cơ quan, ban ngành huyện và xã, thị trấn.

TÀI LIỆU