TIN HOẠT ĐỘNG

Image

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Sáng ngày 02/7/2020, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã chủ trì, tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng đối với 31 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị do đồng chí Phạm Minh Chính-Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng chủ trì.

TÀI LIỆU