TIN HOẠT ĐỘNG

Image

BAN CHQS HUYỆN PHÚ QUÝ TỔ CHỨC GĂP MẶT, SINH HOẠT CÁN BỘ GIỮ CHỨC VỤ CHỈ HUY CÁC ĐƠN VỊ DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên và các chế độ chính sách cho cán bộ giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị Dự bị động viên trong 6 tháng đầu năm 2020; Sáng ngày 26/6/2020, Ban CHQS huyện Phú Quý đã tổ chức “Gặp mặt, sinh hoạt cán bộ giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị Dự bị động viên trong 6 tháng đầu năm 2020”. 

TÀI LIỆU